"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

Eισαγωγές - Eξαγωγές οίνου (σε HL)

Eισαγωγές οίνου 2004 - 2019 (σε tn)

Έτος Χώρες ΕΕ Τρίτες χώρες Σύνολο
2004 25.046 160 25.207
2005 14.721 260 14.981
2006 16.071 226 16.297
2007 18.740 1.930 20.670
2008 25.458 401 25.859
2009 17.426 692 18.119
2010 14.425 525 14.950
2011 21.137 505 21.642
2012 17.139 752 17.891
2013 16.880 463 17.343
2014 16.374 227 16.601
2015
14.133 182 14.315
2016
20.572 221 20.793
201716.52930916.838
201816.81164817.459
201922.2501.35023.600
Mεταβολή από 2018 σε 2019 32,35% 108,33% 35,17%
ΜΟ 5ετίας 16.884 317 17.201
% Μεταβολή 31,78% 325,47% 37,20%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία: ΚΕΟΣΟΕAξία εισαγωγών οίνου 2000 - 2019 σε (€)

Έτος Χώρες ΕΕ Τρίτες χώρες Σύνολο
2000 20.223.030 195.802 20.418.832
2001 27.968.464 253.513 28.221.977
2002 43.762.962 401.341 44.164.303
2003 22.670.144 1.039.983 23.710.127
2004 27.381.169 1.041.221 28.422.390
2005 14.342.672 933.551 15.276.223
2006 27.896.772 768.908 28.665.680
2007 30.348.428 2.673.824 33.022.252
2008 35.595.421 1.576.704 37.172.125
2009 27.902.423 2.191.097 30.093.520
2010 23.010.076 1.911.486 24.921.562
2011 24.810.560 1.782.135 26.592.695
2012 25.261.980 1.246.826 26.508.806
2013 26.829.498 783.322 27.612.820
2014 29.139.790 862.221 30.002.011
2015 28.752.216 898.120 29.650.336
2016 32.728.603 1.137.145 33.865.748
201735.745.2221.270.09237.015.314
201840.947.775
1.222.686
42.170.461
201946.952.5501.425.64448.378.194
Mεταβολή από 2018 σε 2019 14,66% 16,60% 14,72%
ΜΟ 5ετίας 33.462.721 1.078.053 34.540.774
% Μεταβολή 40,31% 32,24% 40,06%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία: ΚΕΟΣΟΕ
Eξαγωγές οίνου 2004 - 2019 (σε tn)

Έτος Χώρες ΕΕ Τρίτες χώρες Σύνολο
2004 33.644 5.111 37.855
2005 36.244 4.084 40.328
2006 35.218 3.971 39.188
2007 32.889 5.176 38.065
2008 25.458 4.627 30.085
2009 30.094 3.715 33.809
2010 27.594 5.004 32.597
2011 32.515 4.903 37.418
2012 31.569 4.554 36.123
2013 22.642 4.472 27.114
2014 23.502 4.327 27.829
2015 23.340 4.675 28.015
2016 25.428 4.837 30.266
201724.8265.18630.012
201827.6414.85132.492
201923.1945.15728.351
Mεταβολή από 2018 σε 2019 -16,09% 6,31% -12,74%
ΜΟ 5ετίας 24.947 4.775 29.723
% Μεταβολή -7,03% 7,99% -4,62%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία: ΚΕΟΣΟΕ


Aξία εξαγωγών οίνου 2000 - 2019 σε (€)

Έτος Χώρες ΕΕ Τρίτες χώρες Σύνολο
2000 57.668.969 10.809.683 68.478.652
2001 67.346.823 11.624.787 78.971.610
2002 40.238.086 10.749.167 50.987.253
2003 55.576.724 10.671.173 66.247.897
2004 56.489.199 12.837.954 69.327.153
2005 52.892.921 10.380.737 63.273.658
2006 48.719.366 11.055.198 59.774.564
2007 49.904.134 13.372.844 63.276.978
2008 46.905.716 13.096.354 60.002.070
2009 47.804.230 11.310.051 59.114.281
2010 45.373.139 13.068.375 58.441.514
2011 50.308.473 15.445.299 65.753.772
2012 49.233.059 17.126.718 66.359.777
2013 43.129.454 16.180.010 59.309.464
2014 45.991.432 16.645.812 62.637.244
2015 46.875.055 19.997.875 66.874.945
2016 52.592.841 21.124.599 73.717.440
201752.841.75024.090.92376.932.673
201859.385.24523.215.97682.601.221
201953.813.57125.703.66979.517.240
Mεταβολή από 2018 σε 2019 -9,38% 10,72% -3,73%
MO πενταετίας 51.537.265 21.015.037 72.552.705
% Μεταβολή 4,42% 22,31% 9,60%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία: ΚΕΟΣΟΕ