"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

Εκτάσεις και δικαιώματα φύτευσης Οιναμπέλων

Έτος Φυτεμένη έκταση
Δικαιώματα φυτ/σης & αποθεματικό Φυτεμένη έκταση
1990/1 817.435
1991/2 787.740
1992/3 775.376
1993/4 759.087
1994/5 739.554
1995/6 727.372
1996/7 707.922
1997/8 698.470
1998/9 695.721
1999/0 697.581
2000/1 697.581
2001/2 775.890
2002/3 707.940
2003/4 647.775
2004/5 666.816 44.956 711.772
2005/6 699.075 38.488 737.563
2006/7 701.115 29.935 731.050
2007/8 710.101 20.338 730.439
2008/9 700.894 14.561 715.455
2009/10 678.514 10.921 689.435
2010/11 673.329 6.755 680.084
2011/12 664.738 6.635 671.373
2012/13 653.303 5.465 658.767
2013/14 650.203 7.762 657.965
2014/15 640.484 12.163 652.647
2015/16 627.234 8.903 636.137
Πηγή: ΚΕΟΣΟΕ