"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

Κατανάλωση Οίνου στην Eλλάδα

Έτη Ποσότητα σε 000HL Ανά Κάτοικο Ανά Καταναλωτή
1995/96 3.105 29,6 41,4
1996/97 3.300 31,4 44
1997/98 2.900 27,6 38,7
1998/99 2.958 28,2 39,4
1999/00 2.752 26,21 36,61
2000/01 2.747 26,2 36,7
2001/02 2.942 28 39
2002/03 2.466 23 32,9
2003/04 2.978 28,4 39,48
2004/05 3.207 30,5 42,51
2005/06 3.243 30,9 42,97
2006/07 3.218 30,6 42,66
2007/08 3.188 30,4 42,26
2008/09 2.865 27,3 37,98
2009/10 3.149 30,0 41,74
2010/11 2.852 27,2 37,80
2011/12 2.923 27,8 38,75
2012/13 3.009 28,7 38,75
2013/14 2.832 27,0 37,54
2014/15 2.287 21,8 30,32
2015/16 2.343 22,3 31,06
2016/172.15720,5428,59
2017/181.93018,3825,58
2018/191.65515,7621,94
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ανα κάτοικο: 10.500.000, Ανα καταναλωτή: 7.500.000
Επεξεργασία στοιχείων: ΚΕΟΣΟΕ